هشتگ

عاقبت اعتماد به آمریکا

عاقبت اعتماد به آمریکا


ثبت نظر ۰
اسناد کودتای 28 مرداد

اسناد کودتای 28 مرداد

«الی اربوکر» رییس بخش شرقی وزارت خارجه انگلیس: تنها امیدی که در مورد کاشانی دارم، آن است که او را در افکار عمومی بی آبرو و متهم سازیم تا نفوذ خود را از دست بدهد


ثبت نظر ۰
جوان های امروز، مثل

رهبر انقلاب: جوان هاى امروز ما، نشان دادند که مثل همان نسل کربلاى ۵، والفجر ۴ و عملیات خیبر و بدر اند؛ مثل همان ها آماده میدانند
ثبت نظر ۰
تعداد دقیق آرای وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم

تعداد دقیق آرای موافق و مخالف وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم


ثبت نظر ۰
تبلیغات کالای عربستانی

اتفاقی تاسف بار ‼️
تبليغ «سان كوئيك» محصول عربستان سعودی در بيلبوردهای تبليغاتی شهر

ثبت نظر ۰
شعبان بی مخ

عکسی از شعبان جعفری ملقب به شعبان بی مخ

رهبرانقلاب: وقتى نهضت مصدق در کشور پیش آمد؛ آمریکایى‌ها ۱نفر را با ۱چمدان دلار فرستادند و او با ایجاد یک بحران مصنوعى،حکومت ملى را سرنگون کرد و رژیم محمدرضا برکشور مسلط شد


ثبت نظر ۰
ماشین عروس مزین به تصویر شهید حججی

ماشین عروس مزین به تصویر شهید حججی


ثبت نظر ۰
رهبر انقلاب و آزادگان

رهبر انقلاب و آزادگان
ثبت نظر ۰
امام خمینی و آزادگان

امام خمینی و آزادگان
ثبت نظر ۰
خواب آرام پسر شهید حججی

علی پسر شهید حججی خسته بود وبی تاب ولی آرام شد و راحت خوابید آخرین بار با پدر آمده بود و این بار بدون پدر ولی آرام در حرم امام مهربانی ها به خواب رفت.
ثبت نظر ۰