هشتگ

فرهادی همچنان حاشیه ساز

بازتاب مصاحبه جایزه بگیر این روزهای اسکار با رسانه صهیونیستی در میان مردم
ثبت نظر ۰
کواکبیان همچنان مردد

میگم فکر کنم اسمتون اعلام شده‌ها.
بدون اجازه کاندیداتون کردن؟؟؟؟؟؟
ثبت نظر ۰
 خاطرات بد جنوبیها از سال 95
 
خاطرات بد جنوبی ها از سال 95
ثبت نظر ۰
بوریس جانسون
 
این آقا نه توریسته نه علاقهمند به طبیعته، ایشون بوریس جانسون وزیر امور خارجه انگلستانه...
طرف میون این همه جنگ افروزی و دخالت توی آسیا گیر داده به فیلهای شمال کنیا
ثبت نظر ۰
عارف و رسانه ها 
 
البته یادتون رفت طرح دوفوریتی رو هم ذکر کنید آقای عارف.
2ماه پیش بود که میخواستین منتقدینو زندانی کنید.
یه رنگی هم چیز بدی نیستا...
ثبت نظر ۰
آرمان معیشت(1)

بازاری که به وضع فقرا و ضعفا نرسد اسلامی نیست
ثبت نظر ۰
راهکارهای ایجاد اشتغال برای جوانان از زبان رهبر انقلاب

رهبر معظم انقلاب: شرکت های دانش بنیان ایجاد کنید
کشاورزی، صنعت و فناوری اطلاعات را گسترش دهید، اینها راهکارهای ایجاد اشتغال است

ثبت نظر ۰
نقد به ماجرای نیمروز


تیزی تیغ انتقاد خودی ها بر گلوی فیلم مردمی ماجرای نیمروز
ثبت نظر ۰
 آرمان معیشت (2)
 
وضع معیشت مردم بد است....
گویی سخنان امام راحل برای زمان کنونی جامعه گفته شده
ثبت نظر ۰
تاریخ تمام شدن آذوقه آجیل عید 
 
تاریخ تمام شدن آذوقه آجیل عید:

بادام هندی ۱ فروردین
پسته ٢ فروردین
بادام ۴فروردین
فندق ۵ فروردین
تخم کدو ١١ فروردین
تخمه ژاپنى ١٣فروردین
نخودچى ٢٨ آبان
ثبت نظر ۰