هشتگ

#آلودگی
میزان مرگ و میر بر اثر آلودگی هوای تهران
 
 مرگ در اثر آلودگی هوا در تهران در 10 سال گذشته 2 برابر شده و به سالی 20 هزار نفر رسیده
گویی که هر هفته یک هواپیمای 500 نفری در تهران سقوط میکند بدون اینکه توجه کسی را جلب کند!
ثبت نظر 0
آلودگی هوا

سهم ما از آلودگی هوا چقدر است؟
ثبت نظر 0


ساخت اولین شهر جنگلی جهان، برای مبارزه با آلودگی هوا، در شهر لیوجو استان گوانگ‌جو چین


ساخت اولین شهر جنگلی جهان، برای مبارزه با آلودگی هوا، در شهر لیوجو استان گوانگ‌جو چین
ثبت نظر 0
گرد و غبار امروز در آبادان
 
گرد و غبار امروز در آبادان
ثبت نظر 0