هشتگ

#آوینی
داغ كربلا تازه است

داغ كربلا تازه است
ثبت نظر 0
آوینی

 
 
آدم‌های بزرگ ساده‌یی دارند...
 
ثبت نظر 0
مردی برای تمام فصول
 
 لحظه مجروحیت شهید مرتضی آوینی

امروز سالروز شهادت سید شهیدان اهل قلم، شهید مرتضی آوینی 
ثبت نظر 0