هشتگ

#اختلاس
اختلاسی بزرگ در راه است!

 
 اختلاسی بزرگ در راه است! 
ثبت نظر 0
رکورد شکنی


آقایون اختلاسگر هدفشون این بوده یه رکوردی بزنن که حالا حالاها شکسته نشه !
ثبت نظر 0
صندوق فرهنگیان 
 
چه کسی صدای نقطه پرگار تربیت جامعه را می شوند؟
 
ثبت نظر 0
رانت در وام

بدون شرح...
ثبت نظر 0