هشتگ

#استعمار
سالروز شهادت رئیسعلی دلواری

 
سالروز شهادت رئیسعلی دلواری و روز مبارزه با استعمار گرامی باد 
ثبت نظر 0
نظر رهبر انقلاب درباره رئیسعلی دلواری

 نظر رهبر انقلاب درباره رئیسعلی دلواری 
ثبت نظر 0
یانکی برو خانه‌ات

 «یانکی برو خانه‌ات»
شعاری که در جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت، بر دیوارهای تهران نوشته شد و پس از سرنگونی مصدق دولت دستور داد که آثار این خیزش مردمی علیه استعمار از بین برده شود.
ثبت نظر 0