هشتگ

#البغدادی
آمریکا ابوبکر بغدادی را بازداشت کرده است


روزنامه ینی‌شفق مدعی شد سرکرده گروه تروریستی داعش در یک پایگاه آمریکایی در استان حسکه سوریه تحت بازداشت است.
آمریکا ابوبکر بغدادی را بازداشت کرده است 
ثبت نظر 0