هشتگ

#انتقام
پايان داعش


پايان داعش
ثبت نظر 0
بازتاب انتقام سخت سردار سلیمانی از داعش در شبکه‌های اجتماعی

بازتاب انتقام سخت سردار سلیمانی از داعش در شبکه‌های اجتماعی
ثبت نظر 0