هشتگ

#ایستگاه فضایی
ایستگاه فضایی بین المللی را امروز ساعت 18از هر نقطه ایران ببنید
 

فضانورد ایتالیایی مستقر در ایستگاه فضایی بین المللی در این رابطه در توئیت اخیر خود نوشت:

"امروز ساعت 18:07 از هر نقطه ای از ایران قابل روئیت خواهیم بود"

ایستگاه فضایی بین المللی را امروز ساعت 18از هر نقطه ایران ببنید 
 
 
ثبت نظر 0