هشتگ

#بانک
روز گذشته  9 آبان ساعت 12:04 ظهر در بانک تجارت خوی سرقت مسلحانه ای اتفاق افتاد که  یک مصدوم به همراه داشت. 4سارق مسلح در این سرقت مسلحانه که 50 ثانیه طول کشید مبلغی بیش از 20 میلیون تومان را  به سرقت بردند.
 
فیلم این سرقت مسلحانه را ببینید:

#سرقت_مسلحانه
ثبت نظر 0
بانکداری بدون ربا

 
 ۱۰ شهریور، سالروز تصویب قانون عملیات بانکداری بدون رباست.

 این روز را باید روز «کلاه شرعی و رباخواری اسلامی» دانست!
ثبت نظر 0
عابر بانک تنبل ها

عابر بانک تنبل ها
ثبت نظر 0
تبلیغ قدیمی بانک ملی ایران!تبلیغ قدیمی بانک ملی ایران!

نمی دونم چرا یاد خاوری می افتم !!!
ثبت نظر 0
داداچ داری اشتباه میزنی

داداچ داری اشتباه میزنی،این عکس بانک صادرات نیست :-)
ثبت نظر 0