هشتگ

#بانک
بانکداری بدون ربا

 
 ۱۰ شهریور، سالروز تصویب قانون عملیات بانکداری بدون رباست.

 این روز را باید روز «کلاه شرعی و رباخواری اسلامی» دانست!
ثبت نظر 0
عابر بانک تنبل ها

عابر بانک تنبل ها
ثبت نظر 0
تبلیغ قدیمی بانک ملی ایران!تبلیغ قدیمی بانک ملی ایران!

نمی دونم چرا یاد خاوری می افتم !!!
ثبت نظر 0
داداچ داری اشتباه میزنی

داداچ داری اشتباه میزنی،این عکس بانک صادرات نیست :-)
ثبت نظر 0