هشتگ

#تریاک
‏گرانی پیاز

 - اینم شد زندگی؟ پیاز کیلو 5000 تومن! دیگه سالاد شیرازی هم نمی تونیم بخوریم!!!
+ درسته پیاز گرون شده، اما بجاش تریاک دولتی اومده به بازار :-)
ثبت نظر 0
شامپوی تریاک !

 بفرما شامپوی تریاک هم اومد..!!!
ثبت نظر 0