هشتگ

#حسن روحانی
مردم تنهايتان نميگذارند

 
رهبرانقلاب خطاب به رئیس جمهور:

⚠️ مطمئن باشید در مقابله با استكبار، مردم تنهايتان نميگذارند 
ثبت نظر 0
پیامهای رهبر انقلاب برای دولت دوازدهم

 پیامهای رهبر انقلاب برای دولت دوازدهم 
ثبت نظر 0