هشتگ

#حقوق بشر
چین حامی خشونت درمیانمار
 
کنت روث، رئیس دیده بان حقوق بشر: چرا چین از اقدامات خشونت بار میانمار حمایت می کند؟ آیا چین مسلمانان روهینگیا را قربانی جدا کردن میانمار از غرب می کند؟
ثبت نظر 0
 
 حقوق بشر انگلیسی
حقوق بشر انگلیسی به روایت تصویر
ثبت نظر 0
اقدام تحسین برانگیز یک پسر میانماری
اقدام تحسین برانگیز یک پسر میانماری برای حفظ جان پدر و مادرش از دست جوخه های مرگ نظامیان میانمار
ثبت نظر 0
حقوق بشر آمریکایی

 حقوق بشر آمریکایی 
ثبت نظر 0
12 تیر
 
هفته حقوق بشر آمریکایی
12 تیر، سالروز درباره حمله موشکی آمریکا به هواپیمای مسافربری ایران
 
ثبت نظر 0
هفته حقوق بشر آمریکایی

هفته حقوق بشر آمریکایی 
ثبت نظر 0
هفته حقوق بشر آمریکایی

به مناسبت هفته حقوق بشر آمریکایی
ثبت نظر 0
مدعیان حقوق بشر دقیقا کجایند!!!!


مدعیان حقوق بشر دقیقا کجایند!!!!
ثبت نظر 0
دموکراسی آمریکایی


دموکراسی و حقوق بشر از نوع آمریکایی !
ثبت نظر 0
 
خیلی مختصر و مفید به صلح جهانی رسید
 
ثبت نظر 0
بلافاصله بعد از پرتاب موشک به سوریه ترامپ به همراه همتای چینی یهویی ضعف کردن رفتن نهار

بلافاصله بعد از پرتاب موشک به سوریه ترامپ به همراه همتای چینی یهویی ضعف کردن رفتن نهار، مردمو میکشن بعد عین خیالشون نیست.

اینا همون پرچم داران حقوق بشرن؟؟؟
ثبت نظر 0

 
 ارتباط منطق و عربستان سعودی !
ثبت نظر 0