هشتگ

#حقوق شهروندی

پرستو یعنی همان سبک زندگی کخ تحت شعار حقوق شهروندی و جامعه مدنی تعریف شده؟

برادر میترا استاد گفته #نجفی همزمان با چند خانم دیگر هم ارتباط داشته که اون خانمها هم به دادگاه احضار شدن.
از طرف دیگه در #وزارت_نفت هم یک زن جاسوس با ۱۶مرد ارتباط داشته که گندش درومده.
آیا این همان سبک زندگی است که اصلاح طلبان تحت شعار حقوق شهروندی و جامعه مدنی دنبال میکنند؟ 
 
*محمد موحد*

ثبت نظر 0
منشور حقوق شهروندی


مدل جدید اجرای منشور حقوق شهروندی !
ثبت نظر 0
حق مردم

دردودل مردم با رئیس جمهور
ثبت نظر 0