هشتگ

#خواهر شوهر
خواهر شوهر- از خواهر شوهرم متنفرم 

+ اینو دیگه نمیشه مثبت فکر کرد منم همینطور
ثبت نظر 0