هشتگ

#خودروی ایرانی
ذهن سازنده موشک نميتواند خودروی پيشرفته توليد كند؟

 
 ذهن سازنده موشک نميتواند خودروی پيشرفته توليد كند؟ 
ثبت نظر 0

 

 
 افتتاح خط تولید سمند در سمنان با حضور روحانی
ثبت نظر 0
سایپا نام خودرو را عوض کندفرهنگستان زبان و ادب فارسی: "کوییک" فارسی نیست،سایپا نام خودرو را عوض کند
نام پیشنهادی ما: زود تند سریع  
ثبت نظر 0