هشتگ

#دستگاه ATM
مخترع دستگاه ATM که بود؟
 
مخترع دستگاه ATM که بود؟

در سال 1967 میلادی، یک مخترع انگلیسی به نام جان شفرد بارون John Shepherd-Barron  ایده ساخت دستگاهی را در سرمی‌پروراند که بتواند از طریق آن شکلات‌های کاکائویی را به راحتی و بدون هیچ دردسری تحویل بگیرد.

این مخترع انگلیسی که در سال 2010 و در سن 90 سالگی از دنیا رفت، اگرچه هیچگاه دستگاه تحویل شکلات اتوماتیک را نساخت، اما توانست یکی از بزرگترین اختراعات بشر را در کارنامه علمی و پژوهشی خود ثبت کند و آن دستگاه ATM یا  خودپرداز است.

 
ثبت نظر 0