هشتگ

#دفاع مقدس
8 سال دفاع مقدس به عبارت دیگر

 دفاع مقدس به عبارت دیگر

 
ثبت نظر 0
هدفهای یکسان

 هدفها يكي است؛ دفاع از دين و وطن تنها زمان قيام شان فرق می كند

 
ثبت نظر 0
جوان های امروز، مثل

رهبر انقلاب: جوان هاى امروز ما، نشان دادند که مثل همان نسل کربلاى ۵، والفجر ۴ و عملیات خیبر و بدر اند؛ مثل همان ها آماده میدانند
ثبت نظر 0
نیم کیلو باش ولی مرد باش
 
 
 نیم کیلو باش ولی مرد باش
ثبت نظر 0