هشتگ

#رئیسعلی دلواری
هدفهای یکسان

 هدفها يكي است؛ دفاع از دين و وطن تنها زمان قيام شان فرق می كند

 
ثبت نظر 0
سالروز شهادت رئیسعلی دلواری

 
سالروز شهادت رئیسعلی دلواری و روز مبارزه با استعمار گرامی باد 
ثبت نظر 0
نظر رهبر انقلاب درباره رئیسعلی دلواری

 نظر رهبر انقلاب درباره رئیسعلی دلواری 
ثبت نظر 0