هشتگ

#راهنمایی و رانندگی

 وقتی تو کوچه یک طرفه چندتا ماشین خلاف میرند و بعد گیر می‌کنند!


ثبت نظر 0


اقدام تحسین برانگیز پلیس راهنمایی و رانندگی
پلیس جوان اردبیلی که مصالح ریخته شده کف جاده رو تمیز میکنه تا به مردم آسیبی نرسه
ثبت نظر 0


تو جاده مشهد برای اینکه راننده‌ها خوابشون نبره، سوال طرح میکنن و جلوتر جوابشو میذارن
واقعا کار جالبیه، دم ایده پردازش گرم
ثبت نظر 0


نسل جدید چراغ های راهنمایی درچین Ø§ÛŒÙ…وجی

*سالیوان*
ثبت نظر 0


حرکت قابل تحسین افسر راهنمایی و رانندگی در جاده بهبهان -دیلم، پس از روغن ریزی، خودرو در جاده برای جلوگیری از لیز خوردن خودرو‌ها تصادف احتمالی با بیل اقدام به خاکریزی جاده کرد


ثبت نظر 0
رعایت قوانین رانندگی در ایران

وضعیت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در ایران !
ثبت نظر 0