هشتگ

#روهینگیا
زیستن میانِ مارهای وحشی هنر است

 زیستن میانِ مارهای وحشی هنر است 
ثبت نظر 0
کشتن بیگناهان را متوقف کنید

 
کشتن بیگناهان را متوقف کنید 
ثبت نظر 0
کودک مظلوم میانماری

 تصویر کودک مظلوم میانماری که بارها در شبکه های اجتماعی باز نشر شد
ثبت نظر 0
میان مار !


میان مار !
ثبت نظر 0
نسل کشی در روز روشن

 نسل کشی در روز روشن 
ثبت نظر 0