هشتگ

#رویت ایستگاه فضایی از ایران
ایستگاه فضایی بین المللی را امروز ساعت 18از هر نقطه ایران ببنید
 

فضانورد ایتالیایی مستقر در ایستگاه فضایی بین المللی در این رابطه در توئیت اخیر خود نوشت:

"امروز ساعت 18:07 از هر نقطه ای از ایران قابل روئیت خواهیم بود"

ایستگاه فضایی بین المللی را امروز ساعت 18از هر نقطه ایران ببنید 
 
 
ثبت نظر 0