هشتگ

#سال نو
تاریخ تمام شدن آذوقه آجیل عید 
 
تاریخ تمام شدن آذوقه آجیل عید:

بادام هندی ۱ فروردین
پسته ٢ فروردین
بادام ۴فروردین
فندق ۵ فروردین
تخم کدو ١١ فروردین
تخمه ژاپنى ١٣فروردین
نخودچى ٢٨ آبان
ثبت نظر 0
همه چی ارزونه!
 
همه چی ارزونه!
ثبت نظر 0
 
نحوه کار ادارات و سازمان ها در روزهای نزدیک عید
ثبت نظر 0
نیم کیلو باش ولی مرد باش
 
 
 نیم کیلو باش ولی مرد باش
ثبت نظر 0
 
 توهم پر مشتری بودن
 
 
توهم پر مشتری بودن
ثبت نظر 0
 بهترین توصیف از ایام نزدیک به سال نو
طنز/ بهترین توصیف از ایام نزدیک به سال نو رو اخوان ثالث داره
ثبت نظر 0
 
درآستانه سال نو به یادنیازمندان باشیم 
 
✍️گاهی خدا می خواهد بادست تو دست دیگربندگانش را بگیرد
وقتی دستی را به یاری می گیری،
بدان که دست دیگرت دردست خداست....

✔️درآستانه سال نو به یادنیازمندان باشیم.
ثبت نظر 0
وقتی روز اول عید واسه همسایه طبقه اول مهمون میاد

وقتی روز اول عید واسه همسایه طبقه اول مهمون میاد !
ثبت نظر 0