هشتگ

#سوچی
شرم نوبل

 شرم نوبل...
یک اعتراض گرافیکی به فجایع میانمار

 
ثبت نظر 0
نسل کشی در روز روشن

 نسل کشی در روز روشن 
ثبت نظر 0