هشتگ

#شهید لاجوردی
مرد پولادین

 یک شهریور سالروز شهادت شهید لاجوردی توسط منافقین در سال ۱۳۷۷

 
ثبت نظر 0