هشتگ

#مجمع تشخیص مصلحت
مجمع در اداره كشور تاثير بسيار مهمی دارد

 رهبرانقلاب،امروز در دیدار رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام:
مجمع در مديريت و اداره كشور تاثير بسيار مهمی دارد
ثبت نظر 0