هشتگ

#مذاکرات هسته ای
رونمایی از یک پست مدیریتی دیگر جاسوس تیم هسته ای

 
 رونمایی از یک پست مدیریتی دیگر جاسوس تیم هسته ای 
ثبت نظر 0
سنگ پای آمریکایی!

 سنگ پای آمریکایی! 
ثبت نظر 0
ملزومات مذاکره


ملزومات مذاکره
ثبت نظر 0
آزمایش بمب اتم در تهران!
 
 
 - شنیده ام دیشب تو تهران بمب اتم آزمایش کردید !!!
 
- كي؟؟ مااااا ؟؟؟؟
ثبت نظر 0