هشتگ

#مذاکره
قدرت دفاعی ایران قابل مذاکره نیست

 قدرت دفاعی ایران قابل مذاکره نیست 
ثبت نظر 0
پرچم ایران
 
این همان عکسی است که ثابت می‌کند در مذاکره با طرف عربستانی درباره حج، پرچم ایران حذف شده است!
ثبت نظر 0