هشتگ

#نادران
توصیف جالب نادران از فضای مجازی

 
توصیف عجیب، کنایه آشکار!
ثبت نظر 0

 

 

 علت اصلی مشکلات مردم 

ثبت نظر 0


  "بیکاری" شده مثل یه فرزند سر راهی که هیشکی مسئولیتش رو قبول نمی کنه !
 

ثبت نظر 0