هشتگ

#واکنش امام به شعار ما همه سرباز توییم
واکنش جالب امام خمینی(ره) به شعار «ما همه سرباز توایم، خمینی»
 
ثبت نظر 0