هشتگ

#ولیعهد عربستان
علت تعطیلی یک شبکه در عربستان

عربستان، شبکه تلویزیونی "بدایة" را به علت نمایش زیر نویسی با این عنوان که قبایل تمیم با محمد بن سلمان به عنوان ولیعهد بیعت نمی‌کنند، تعطیل کرد.
ثبت نظر 0
بیعت مک دونالد سعودی با ولیعهد جدید

بیعت مک دونالد سعودی با ولیعهد جدید عربستان !
ثبت نظر 0
محافظ مسلح

محافظ مسلح "بن سلمان"

برخی گفته اند محافظ شخصی بن سلمان هنگام بیعت بن نایف سلاح خود را در پشتش گرفته بود و این معانی قابل تأملی دارد.

ثبت نظر 0
زوال آل سعود

"مجتهد"، افشاگر دستگاه سعودی، ولیعهدی بن سلمان را نشانه زوال آل سعود دانسته و این انتصاب را تبریک گفته است

ثبت نظر 0
ولیعهد عربستان

کاریکاتور یک بحرینی درباره برکناری «محمد بن نایف» و انتصاب پسر پادشاه سعودی به عنوان ولیعهد جدید این کشور
ثبت نظر 0