هشتگ

#پلاسکو
آتش سوزی برج گرنفل
 
 
شرح وقایع پلاسکو لندن بدون شرح!!
ثبت نظر 0
نه به چهارشنبه سوری

بیاید برای آرامش کشورمان تلاش کنیم.
اعتراض به آتش بازی در اینستاگرام کاربران داغ است.
ثبت نظر 0
 
چهارشنبه سوری 
 
خانواده های آتش نشانان را آسوده خاطر کنیم
 
ثبت نظر 0