هشتگ

#کودتای 28 مرداد
یانکی برو خانه‌ات

 «یانکی برو خانه‌ات»
شعاری که در جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت، بر دیوارهای تهران نوشته شد و پس از سرنگونی مصدق دولت دستور داد که آثار این خیزش مردمی علیه استعمار از بین برده شود.
ثبت نظر 0
عاقبت اعتماد به آمریکا

عاقبت اعتماد به آمریکا


ثبت نظر 0
اسناد کودتای 28 مرداد

اسناد کودتای 28 مرداد

«الی اربوکر» رییس بخش شرقی وزارت خارجه انگلیس: تنها امیدی که در مورد کاشانی دارم، آن است که او را در افکار عمومی بی آبرو و متهم سازیم تا نفوذ خود را از دست بدهد


ثبت نظر 0
شعبان بی مخ

عکسی از شعبان جعفری ملقب به شعبان بی مخ

رهبرانقلاب: وقتى نهضت مصدق در کشور پیش آمد؛ آمریکایى‌ها ۱نفر را با ۱چمدان دلار فرستادند و او با ایجاد یک بحران مصنوعى،حکومت ملى را سرنگون کرد و رژیم محمدرضا برکشور مسلط شد


ثبت نظر 0