هشتگ

#گرسنگی
تصور کنیدچنین لباسی تن بچَتونه! چه حالی میشید؟ 
 
دیروز تو اتاق تیتر برای خبر«گزارش تکان دهنده فائو از وضعیت گرسنگی در 41کشور جهان» این عکس توجه همه رو جلب کرد
بیش ازچهره نگران،گرسنه و مظلوم کودک،لباس کهنه،پاره و گشادش بچه ها رو متاثر کرد
یکی از بچه ها بغضش ترکیدوگفت:گرسنگی به کنار، تصور کنیدچنین لباسی تن بچَتونه! چه حالی میشید؟

*جعفر بلور*
ثبت نظر 0
عکس از کودک درحال تلف شدن!!!

 کار همیشگی سازمان ملل، ابراز نگرانی!!!

سازمان ملل متحد: بیش از ۸۰ هزار کودک روهینگیا در میانمار که کمتر از ۵ سال سن دارند و بیشتر ساکن مناطق مسلمان نشین هستند از شدت گرسنگی در حال تلف شدن هستند.
ثبت نظر 0