هشتگ

#13 آبان
خیال شکست ناپذیری آمریکا

 خیال شکست ناپذیری آمریکا 
ثبت نظر 0
تلاش آقای دوربینی در مراسم سیزده آبان برای دیده شدن در تلویزیون!
 
 #دوربینی
ثبت نظر 0
پیام وزیر کشور به مناسبت روز 13 آبان
 
پیام وزیر کشور به مناسبت روز 13 آبان 
#وزیر_کشور
ثبت نظر 0
ملت ایران، رکورددار ذلیل ساختن توطئه‌های آمریکا در جهان

 ملت ایران؛ رکورددار ذلیل ساختن توطئه‌های آمریکا در جهان
ثبت نظر 0
مرگ بر آمریکا

 به مناسبت 13 آبان، روز مبارزه با استکبار جهانی
ثبت نظر 0
به مناسبت 13 آبان منتشر شد/ سرود شنیدنی "آماده‌ی نبرد آخرینیم"

#روز_دانش_آموز
ثبت نظر 0