هشتگ

#آملی لاریجانی
فرزند خلف هوشنگ یا صادق؟

آقا صادق، فرزند خلف «شیخ هوشنگ» یا آیت الله آملی

سایت انتخاب در کانالش، پس از دقایقی، عنوان «شیخ هوشنگ» را که برای پدر آقای آملی استفاده کرده بود، تغییر داد 

*پیمان مولاوردی*
ثبت نظر 0
 برای ‎#رياست_مجمع_تشخيص_مصلحت_نظام بصيرت لازم است
 
‏برای ‎#رياست_مجمع_تشخيص_مصلحت_نظام بصيرتی حداقل در حد شناخت نزديکترين ها لازم نيست!؟
‎#آملی_لاريجانی ‎
#اکبر_طبری

*علی مجتهدی زاده*
ثبت نظر 0