هشتگ

#بشار رسن
بازتاب بازگشت بشار رسن به تمرین #پرسپولیس در عراق

حساب «البوابه» عراق نوشت: «بعد از غیبت دو ماه و نیمه به خاطر جراحی، بشار رسن به تمرینات پرسپولیس بازگشت تا آمادگی اش برای همراهی عراق در مرحله مقدماتی انتخابی جام جهانی را اعلام کند.»
ثبت نظر 0