هشتگ

#بیژن زنگنه
صندوق‌های بازنشستگی #وزارت_نفت از غول‌های #اقتصادی

صندوق‌های بازنشستگی #وزارت_نفت از غول‌های #اقتصادی است و نام هلدینگ سرمایه‌گذاری آن در ۵۰۰ شرکت برتر سازمان مدیریت صنعتی ایران وجود دارد و درحالیکه جناب #بیژن_زنگنه رئیس هیات‌امنای آنهاست، به بهانه غیردولتی بودن، مبهم و غیرشفاف عمل می‌کنند!

*علی خضریان*
ثبت نظر 0


وقتی خبرنگار دل وزیر نفت را خالی می کند!
ثبت نظر 0