هشتگ

#تحصیل

آزادی و رفاه هالیوودی آمریکایی‌ها

مدرسه‌ای تو پنسیلوانیا نامه‌هایی به والدین ارسال کرده و آن‌ها را تهدید کرده که اگر بدهی باقی مانده‌ی ناهار [فرزندان خود] را پرداخت نکنید بچه‌هایتان را به مراکز نگهداری کودکان می فرستیم. خداروشکر آزادی و رفاه دارن البته که تو فیلماشون 

*محندث بی صواد*
ثبت نظر 0

تصویری از نمرات هنرپیشه معروف و سینما
كارنامه كلاس سوم دبستان سال تحصيلی٥٥/٥٦
پير شديم لعنتی

*اینستاگرام حمید فرخ نژاد*
ثبت نظر 0