هشتگ

#تونی آبراهام
از توهین نژادپرستانه تا تهدید به مرگ در فضای مجازی

از توهین نژادپرستانه تا تهدید به مرگ در فضای مجازی؛
تونی آبراهام، مهاجم جوان چلسی که در دیدار برابر لیورپول در سوپرکاپ اروپا پنالتی خود را از دست داد، به شدت در فضای مجازی مورد توهین قرار گرفته است!

ثبت نظر 0