هشتگ

#جاهلیت مدرن
 کاسه توالت در نمایشگاه هنری!
 
جداً از این حجم هنر،
دچارِ سُر خوردگیِ درونی شدم!

حالا اینکه در #خانه_هنرمندان به نمایش گذاشته شده که هیچ؛
اینکه پنجاه میلیون قیمتشه آدمو به تِباهَت میده....

#جاهلیت_مدرن

*آقای میم جیم*
ثبت نظر 0

واقعا کسی هست که این لباس رو بپوشه؟؟

اینا چیه میزارن تو ویترین مغازه؟ایموجی

واقعا کسی پیدا میشه این بپوشه؟؟ایموجی
 
یاد لحاف‌های چهل تیکه مادر بزرگا افتادم Ø§ÛŒÙ…وجی

البته لحاف‌های چهل تیکه خیلی از این قشنگترنایموجی

*سیمین‌دخت*
ثبت نظر 0
 عروسکی که یک میلیارد و 600 فروخته شد!
 
اثر ژازه تباتبایی در یازدهمین حراج هنری تهران یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان فروخته شد. :(
 
*سيد علي موسوي*
ثبت نظر 0