هشتگ

#حماسی


 ماجرای سرودهای مذهبی و حماسی هنگام ورود #امیرعلی‌_اکبری قهرمان هنرهای رزمی ترکیبی، به رینگ چیست!؟
ثبت نظر 0

فضای جامعه پذیرای یادآوری حماسی_ملی نیست

فیلم تختی بهرام توکلی از هرجهت خوش ساخت بود؛ ریتم خوب و گیرا، روایت جذاب، موسیقی خوب و متناسب با فضای حماسی فیلم، کاربرد به جای فیلم‌برداری سیاه و سفید و نورپردازی.
هرطور فکر می‌کنم نمی‌فهمم چنین فیلم خوبی چرا انقدر کم فرو‌ رفته، جز اینکه فضای جامعه پذیرای یادآوری حماسی_ملی نیست

*تی‌پا*
ثبت نظر 0