هشتگ

#حمید صفت

تمرین امیرعلی اکبری با رپر جنجالی

امیرعلی اکبری و تمرین با رپر جنجالی

نخستین مبارز ایرانی سازمان هنرهای ترکیبی یواف‌سی حریف تمرین مشهوری در تمریناتش دارد؛در همه تمرینات این مبارز ایرانی، حمید صفت رپر معروف به  هم در کنار او حضور دارد.
ثبت نظر 0
فیلم جدیدترین صحبت های حمید صفت از زندان
 
 
 
#حمید_صفت
ثبت نظر 0