هشتگ

#خانه هنرمندان
 کاسه توالت در نمایشگاه هنری!
 
جداً از این حجم هنر،
دچارِ سُر خوردگیِ درونی شدم!

حالا اینکه در #خانه_هنرمندان به نمایش گذاشته شده که هیچ؛
اینکه پنجاه میلیون قیمتشه آدمو به تِباهَت میده....

#جاهلیت_مدرن

*آقای میم جیم*
ثبت نظر 0