هشتگ

#دوقطبی

آیا قراره تا یکسال آینده باز مردم رو با عملیاتی شدن اینستکس سرکار بذارن؟

عراقچی در وین : "اینستکس عملیاتی شده است"
خب الحمدلله برای انتخابات خوراک جدید دوقطبی کردن جور شد(آنان که اینستکس را نمی‌خواهند و آنان که می‌خواهند)
و گویا قراره تا یکسال آینده باز مردم رو با عملیاتی شدن اینستکس سرکار بذارن
علی برکت الله

*علی قلهکی*
ثبت نظر 0