هشتگ

#ریگی


توضیح فراستی پیرامون حواشی اخیر تحلیلش از "فیلم شبی که ماه کامل شد":‌ علیه طایفه بزرگ ریگی که محترم و مظلومند و علیه قوم بلوچ که پاره تن ما هستند مطلقا جسارتی نکردم

ثبت نظر 0

خوانشی متفاوت از دیالوگ فیلم شبی که ماه کامل شد

"وقتى گريه ميكنى چشمات قشنگتر ميشه"
دخترا هر پسرى اينو بهتون گفت فرار كنيد،
فقططط فرار
ثبت نظر 0

لعنت به القاعده و جنگ

يعني فیلم ÃƒÂ˜Ã‚§Ã›ÂŒÃ™Â…وجی"شبی که ماه کامل شد" ÃƒÂ˜Ã‚§Ã›ÂŒÃ™Â…وجی تموم شد دلم میخواست انقدر اعصابم خورد بود، سرم رو یه جا بکوبمایموجی
از نظر من، این فیلم Ã˜Â§Ã›ÂŒÃ™Â…وجی :
فوق العاده زیبا
فوق العاده اعصاب خورد کن
فوق العاده خشن بود
و فوق العاده لعنت به القاعده، به جنگ،و به آدمای قلدر و زورگو.

*پنبه خانوم*
ثبت نظر 0