هشتگ

#زنیت روسیه
آزمون دومین بازیکن برتر دیدار زنیت - کراسنودار شد

سردار آزمون بازیکن ایرانی زنیت در هفته چهارم مسابقات لیگ روسیه دوباره خوش درخشید و نمره خوب ۷ گرفت.
ثبت نظر 0