هشتگ

#فیلم دختر اصفهانی
دو دختر جوان در اقدامی تاسف‌بار قبل از خودکشی در یکی از بزرگراه‌های اصفهان، ویدویی از خود ضبط کردند تا تصمیم کودکانه خود را به اثبات برسانند.

#نهنگ_آبی
 
ثبت نظر 0