هشتگ

#مکتب انقلاب اسلامی
ترور تدریجی شیخ زکزاکی را دریابید

دوستان گرانقدر؛ 
لطفا مساله ترور تدریجی نماینده مکتب انقلاب اسلامی (شیخ زکزاکی) در کشور نیجریه را دریابید
شاید بعدا فرصتی نباشد...

*Amir Mohamad*
ثبت نظر 0