هشتگ

#نقد منصفانه
نقد به عملکرد قالیباف 
 
کاش همه ویرانه ها اینقدر آباد باشند!!
ثبت نظر 0
نقد به ماجرای نیمروز


تیزی تیغ انتقاد خودی ها بر گلوی فیلم مردمی ماجرای نیمروز
ثبت نظر 0