هشتگ

#وزیرصنعت
وزیر صنعت شب گذشته با جمعی از هنرمندان دیدار کرد

‏وزیر صنعت شب گذشته با جمعی از هنرمندان دیدار کرد.

در اوج مشکلات اقتصادی و گرانی کالاهای اساسی مردم رضا رحمانی وزیر صنعت ترجیح می دهد هنرمندان را به دفترش دعوت کند و برای آنها جلسه بگذارد!

*نود اقتصادی*
ثبت نظر 0